Gevolgen van Alcohol | Minder Drinken (2023)

Pilsje, wijntje, borreltje: dit is bedoeld voor iedereen die af en toe of vaker wel eens een alcoholisch drankje neemt. De meeste mensen die drinken, zeggen dat ze het lekker en gezellig vinden. Niks mis mee, mits. Deze informatie hoopt u duidelijk te maken hoe u het lekker, gezellig én gezond kunt houden. Overmatig alcoholgebruik kent immers veel nadelen: verkeersongevallen, ongelukken op het werk, problemen thuis, agressief gedrag en erger nog.

Houd het gezond,
Houd het gezellig,
Dan blijft het ook lekker!

We hebben het hier vooral over de invloed van alcoholgebruik op het lichaam. De eerste lichamelijke klachten van te veel drinken zijn: vermoeidheid, slecht slapen en maagpijn. Uiteindelijk krijgt je hele lijf last van langdurig overmatig drankgebruik. Wie zich echter houdt aan de regels voor aanvaardbaar alcoholgebruik, kan deze problemen voorkomen.

Wat is nog aanvaardbaar?

  • het drinken van maximaal 1 glas alcohol per dag voor een vrouw en 2 glazen voor een man;
  • om te voorkomen dat het een gewoonte wordt is het belangrijk om zeker twee dagen per week niet te drinken
  • geen drank in combinatie met werken, studeren, sporten en verkeersdeelname
  • geen alcohol als een vrouw zwanger is of wil worden, en bij borstvoeding
  • geen drank samen met medicijnen of drugs
  • niet drinken bij vermoeidheid, of als reactie op spanningen of andere persoonlijke problemen

Dit alles gaat op voor volwassenen. Het drinken van alcohol is voor jonge mensen die nog in de groei zijn extra schadelijk. Daarom is het belangrijk dat jongeren tot achttien jaar geen alcohol drinken. Zie ook www.nix18.nl.

Wat gebeurt er als je alcohol drinkt?

Alcohol komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terecht. Met het bloed wordt het verspreid over het hele lichaam. Zodra het de hersenen heeft bereikt, voel je dat je wat gedronken hebt: je wordt licht in het hoofd. De meeste mensen worden na een paar glazen ook wat vrolijker en spraakzamer, doordat remmingen wegvallen.

Alcohol verdooft de hersenen. Het gevolg daarvan is dat wanneer je meer drinkt, je steeds trager reageert. Je ziet niet alles meer wat om je heen gebeurt, en zegt soms dingen waar je later spijt van krijgt. Bij het drinken van meer dan 20 à 25 glazen alcohol in korte tijd kunnen bewusteloosheid en een ademhalings- en hartstilstand optreden.

Welke rol speelt de lever?

Alcohol is voor het lichaam een giftige stof. De lever is het orgaan dat alle vreemde en giftige stoffen uit het bloed afbreekt. Het afbreken van een standaardglas alcohol duurt één tot anderhalf uur, of dat nou bier of wijn of sterke drank is, mits dat borreltje dus niet in een bierglas wordt getapt…. Als iemand bijvoorbeeld vier glazen gedronken heeft, is de lever vier tot zes uur bezig om de alcohol weer af te breken. Het tempo van dat afbreken kan niet versneld worden, alle kroegpraatjes ten spijt: koffie drinken, broodje eten, flink bewegen, een frisse neus halen of een koude douche nemen, jammer, maar het helpt allemaal echt niet. Wanneer iemand 's avonds veel gedronken heeft en daarna naar bed gaat, kan hij 's ochtends dus nog best eens onder invloed zijn: gevaarlijk in het verkeer!

De afbreekfunctie van de lever raakt verstoord door overmatig alcoholgebruik. Jarenlang te veel drinken kan leiden tot levercirrose: vernietigde levercellen en littekens in de lever, waardoor de lever zijn werk op den duur niet meer kan doen. Levercirrose is meestal uiteindelijk een dodelijke ziekte.

Is alcohol goed voor hart en bloedvaten?

Voor wie zich houdt aan de regels voor verantwoord alcoholgebruik is alcoholgebruik niet per definitie slecht voor de gezondheid. Voor mensen vanaf ongeveer 45 jaar werkt alcohol bij deze hoeveelheden mogelijk zelfs wel wat beschermend tegen hart- en vaatziekten. Maar laten wel wezen: niet roken, regelmatig bewegen en gezond eten zijn natuurlijk veel beter om hart- en vaatziekten te voorkomen. Drinkt iemand te vaak en te veel dan kunnen juist hoge bloeddruk, hartklachten en zelfs een hersenbloeding ontstaan.

Wat is er bekend over alcohol en kanker?

Meer dan drie glazen alcohol per dag verhoogt de kans op kanker van mond en keelholte, het strottenhoofd en de slokdarm. De kans op deze vormen van kanker is nog eens extra groot bij wie zowel drinkt als rookt.

Vrouwen die meer dan twee glazen alcohol per dag gebruiken, hebben volgens de nieuwste onderzoeken een verhoogd risico op borstkanker.

Een goed samengestelde voeding beschermt tegen een aantal vormen van kanker. Bij mensen die te veel drinken is de kans groot dat de voeding niet evenwichtig is, met alle gevolgen van dien.

Raak je echt hersencellen kwijt als je te veel drinkt?

Wie meer dan 25 glazen per week drinkt heeft kans op hersenschade: minder goed kunnen onthouden, minder goed nadenken, en zich minder kunnen aanpassen. De hersenen werken niet alleen minder goed, ook het volume van de hersenen kan bij overmatige drinkers met wel vijftien procent krimpen.

Als iemand jarenlang te veel drinkt, kan dit leiden tot onherstelbare hersenschade. Zeker als er ook sprake is van een tekort aan vitamine B. De behoefte aan deze vitamine neemt toe bij overmatige drinkers. Minder ernstige hersenbeschadiging kan zich tot ongeveer het veertigste levensjaar herstellen, mits er gestopt wordt met drinken.

Er bestaat ook een tijdelijke stoornis van de hersenen door alcohol: een black-out. Je weet dan bijvoorbeeld niet meer hoe je bent thuis gekomen.

Is alcohol ook voedzaam?

Drank maakt vaak dik. De grootste boosdoener is de alcohol, die veel energie in de vorm van calorieën levert. Daarbij zijn veel drankjes of mixjes ook nog eens vergeven van de suikers, die nog extra calorieën bijdragen. Alcohol heeft bovendien nog eens een extra dikmakend effect, doordat het de afbraak van het vet uit de voeding vertraagt, en er zo voor zorgt dat je meer vet opslaat. Mannen worden hoofdzakelijk dik rondom het middel, de befaamde bierbuik; vrouwen met name op heupen en bovenbenen. Alcoholhoudende dranken geven vaak wel een vol gevoel, maar zijn natuurlijk niet nodig voor een gezonde voeding. Ze leveren veel calorieën en nauwelijks belangrijke voedingsstoffen, zoals eiwitten, vitamines en mineralen.

Alcohol en seks, gaat dat wel samen?

Alcohol neemt remmingen weg, wat een vrijpartij soms ten goede kan komen. De kans op een risicovol avontuur neemt echter ook toe: spijt, maar ook een ongewenste zwangerschap of een seksueel overdraagbare aandoening kunnen het gevolg zijn. Overmatig alcoholgebruik vermindert de seksuele prestaties van de man: een erectie of zaadlozing kan uitblijven. Zowel bij mannen als vrouwen kan overmatig drankgebruik de vruchtbaarheid verminderen.

Na een paar glazen kan ik toch nog prima naar huis rijden?

Mensen die meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed hebben zijn volgens de Nederlandse wet altijd strafbaar als ze aan het verkeer deelnemen, of dat nou met de auto, de motor, de brommer, de scooter, de fiets of desnoods de tractor is. Er is voorgesteld om dit te verlagen naar 0,2 promille voor automobilisten die recent hun rijbewijs hebben gehaald. Er staan forse boetes op, in het ergste geval zelfs gevangenisstraf, en je kunt je rijbewijs tijdelijk of zelfs voor altijd kwijtraken. Het advies is dan ook om helemaal niet te drinken als je nog moet rijden. Een standaardglas bier (250cc), wijn (100cc) of sterke drank (35cc) bevat 10 gram alcohol, en levert ongeveer 0,2 promille alcohol in het bloed bij een man en ongeveer 0,3 promille bij een vrouw. Wie meer dan twee glazen gedronken heeft gaat al aantoonbaar minder goed rijden: de bochten worden ruimer genomen, het reactievermogen neemt af en je ziet minder wat links en rechts van je gebeurt. Je denkt echter alles nog stevig onder controle te hebben! Na vier à vijf glazen alcohol is de kans op een verkeersongeval twee keer zo groot als wanneer je nuchter bent. Na acht à negen glazen alcohol is die kans al maar liefst zeventien keer zo groot. De resultaten zijn er dan ook naar: jaarlijks vinden ongeveer 200 mensen de dood door alcohol in het verkeer, en raken er meer dan drieduizend ernstig gewond.

Meer weten?

Deze informatie gaat over de gevolgen van alcoholgebruik voor het lichaam. Brochures over andere onderwerpen zijn gratis te verkrijgen via de Alcohol Infolijn: 0900-1995 (10 ct/min+ kosten mobiele telefoon) of via internet: www.alcoholinfo.nl

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 03/07/2023

Views: 5614

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.